coming this year... будет в этом годе ...
  
GRIEŽTA ATRANKA IR SISTEMATIŠKAS TRENIRAVIMAS

GRIEŽTA ATRANKA IR SISTEMATIŠKAS TRENIRAVIMAS


Žiūrint Vokietijos balandininko žvilgsniu, Klaipėdos aukštaskridžių likimas niekuo nesiskyrė nuo kitų toje šalyje laikomų aukštaskridžių balandžių veislių kloties. Vis labiau populiarėjant balandžių parodoms, balandininkai tiesiog buvo verčiami vykdyti savo aukštaskridžių atranką ne tiek skrydžio kokybės, kiek balandžių išorinės išvaizdos, jų parodinio grožio ir patrauklumo kryptimi. Aukštus įvertinimus parodose gavę balandžiai buvo labiau saugojami nuo nelaimingų atsitikimų, nebeleidžiant juos į skrydį. Prie balandinių pradėjo atsirasti voljerai parodų čempionams įkalinti.
Skaudžiai palietė visą Vokietijos balandininkystę ir Antrasis pasaulinis karas, bei jo pasekmės šiai šaliai. Pakilusios balandžių kainos ir išaugusios jų laikymo išlaidos irgi vertė balandininkus daug labiau saugoti savo balandžius, negu tai buvo daroma seniau.
Atsimindami didžiojo mūsų poeto J. W. Goethes žodžius, ištartus jo Fausto lūpomis „Saugok savo tėvų palikimą ir puoselėk toliau tai, ką esi iš jų paveldėjęs“, mes, Klaipėdos aukštaskridžių balandžių paveldėtojai, jaučiame pareigą išlaikyti seniausią, mūsų tėvų ir senelių labiausiai brangintą šios veislės balandžių savybę – jos gražų, aukštą, ilgai trunkantį skrydį, ir jau keletą metų labai rimtai dirbame šia linkme. Geri pirmieji mūsų pastangų rezultatai teikia mums džiugias viltis. Štai mūsų kolegos Hanso J. Arnoldo iš Graefenrodos ugdoma Klaipėdos aukštaskridžių skrydžio grupė 1987 metais varžybinio skrydžio metu ore išbuvo dvi valandas ir 28 minutes, iš jų vieną valandą ir 26 minutes balandžiai išsilaikė vos beįžiūrimame ir taip vadinamame „trijų ketvirčių“ aukštyje, kai, priklausomai nuo balandžių spalvos ir saulės padėties balandžių stebėtojų atžvilgiu, ne visada beįžiūrimos balandžių uodegos ir neryškiai bematomi jų sparnų mostai.
Mūsų tikslas – aukštas ir ilgai dideliame aukštyje trunkantis skrydis. Mes nevertiname tų balandžių, kurie skrenda, vaizdžiai sakant, į namų kaminus atsispirdami. Aukšto skrydžio pradžia mes laikome jau minėtą trijų ketvirčių aukštį. Atsižvelgdami į šiandienos gyvenimo tempus, mes nebegalime visą dieną praleisti aukštyn į padangę nukreipę savo žvilgsnį ir ten akimis ganyti mūsų aukštaskridžius. Tris bendro skrydžio trukmės valandas ir dvi iš jų, prabūtas vos beįžiūrimame ir trijų ketvirčių aukštyje, švarų skrydžio stilių (be vartymosi ore) ir staiga užsibaigiančią jo pabaigą balandžių grįžimu į balandinę – toks yra šiandieninis mūsų tikslas ir siekis.
Šį tikslą mes stengiamės įgyvendinti, vykdydami griežtą savo aukštaskridžių atranką skrydžio trukmės, jo aukščio ir stiliaus kryptimi. Žinoma, mūsų balandžiai privalo turėti visus pagrindinius šios veislės standarto požymius, bet mes nekreipiame dėmesio į parodų ekspertų reikalaujamas jų grožio detales, tokias, kaip plunksnų spalva ir piešimas, ryškus akių perliškumas, nežymūs snapo įspaudimai ir įgnybimai ir kt.
Mūsų pasirinktam tikslui turi tarnauti reikiama balandžių priežiūra ir jų laikymo sąlygos: pakankamai erdvi, šviesi, gerai vėdinama švari balandinė, teisingas balandžių lesinimas reikiamos kokybės lesalu.
Pradedantis balandininkas šiandien jau gali be vargo įsigyti būtiną pradinę veislinę medžiagą, tik būtina žinoti, kad šiandieniniai Klaipėdos aukštaskridžiai patys jau nebesiveržia į aukštą skrydį, kad tokiam skraidymui jie turi būti specialiai ruošiami, mokomi, treniruojami. Nuolatinės, sistemingos treniruotės ir įdėmus balandžių elgesio skrydyje, jų skrydžio savybių stebėjimas tų treniruočių metu yra būtinas, kad iš pulkelio būtų laiku pašalinami paukščiai, netinkantys mūsų tikslui. Reikia atsiminti, kad aukštaskridžių balandžių gyvenimas visada kybo ant siūlelio tarp išlikimo ir žūties. Todėl tokių balandžių (ir dažnai pačių geriausiųjų iš jų) netektį balandininkas turi visada įkalkuliuoti į savo planus.
Savą Klaipėdos aukštaskridžių gentį reikia pradėti kurti ne iš atsitiktinių, nežinomos kilmės (nors ir su labai gerais veislės standarto požymiais), bet nuo dar bent patenkinamai sugebančių skristi balandžių. Veisimo metodas – linijinis-šeimyninis veisimas (patinuko linija, arba pataitės šeima). Balandžiai turi patys sugebėti išperėti ir išsiauginti abu savo jauniklius, - bent penkias jų vadas per veisimo sezoną. Veisimo tikslas – kuo daugiau išsiauginti jaunų balandžių, kad paskui iš jų tarpo būtų galima atrinkti tuos , kurie geriausiai sugeba kilti į mums pageidaujamos kokybės skrydį. Jei leidžia sąlygos, reikėtų turėti dvi balandines: vienoje nuo pavasario iki rudens laikomi veislei skirti balandžiai, o antroje – jaunikliai. (Nuo rugpjūčio-rugsėjo iki veisimo sezono pradžios jauniklių balandinėje laikomos nuo patinukų atskirtos pataitės .)
Žiemą balandžiai lesinami kokybiškais, pilnaverčiais miežiais vieną kartą per parą visada tuo pat laiku. Veisimosi metu duodamas grūdų mišinys, susidedantis iš 35 proc. kviečių, 35 proc. miežių, 15 proc. žirnių ir 15 proc. saulėgrąžų. Kai lizde tupintieji jaunikliai jau gali patys pradėti lesti, į lizdo nišą statoma stabili nedidelė lesykla, įpilant truputį lesalo ir į ją. Kai senių pora pradeda ruoštis naujai dėčiai, jiems kurį laiką duodamas „paskatinamasis“ lesalas: kanapės, rapsas, natūralūs ryžiai, vikiai, - aišku, nedideliais kiekiais. Treniruočių metu šitokiu „paskatinamuoju“ lesalu balandžiai pratinami greičiau po skrydžio skubėti į balandinę.
Kasdien šviežias vanduo, būtinos mineralinės medžiagos, virškinimui reikalingi lesalo priedai (pvz., smulkiagrūdis žvyras, sutrupintas senas kalkinis tinkas) balandinėje turi būti pastoviai. Rytiniuose respublikos rajonuose verta balandžiams duodamą vandenį praturtinti jodu.
Pastoviai stebėti lizde augančius jauniklius, laiku juos žieduoti, atsiradus būtinumui, teikti jiems reikiamą pagalbą.
Negalima tuo pat metu šokti dvejose vestuvėse: Klaipėdos aukštaskridžius laikantis balandininkas turi aiškiai apsispręsti,, kuria linkme (parodine, ar skrydžio) jis ugdys savo balandžius.
R.Kramer< atgal

 
Balandžių skraidymas naktį
Aukštaskraidžių balandžių puoselėtojo patarimai
36 etapai aukštaskraidžių treniravimui
knygos books


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos