coming this year... будет в этом годе ...
  
Laukinis tipas


Laukinis tipas


Visi žinome, kad žmonės nustato taisykles. Jūs niekada nepamatysite įsitaisiusios ratu kurmių grupės, kuri diskutuoja apie žemės kirmėlių populiacijas. Tačiau, mokslininkai nuolatos nagrinėja įvairių gyvulių ir augalų populiacijų skirtumus. Tačiau kaip mes galime išmintingai diskutuoti apie populiacijų skirtumus, jeigu neturime standarto, t.y. bazinės grupės, su kuria galima būtų lyginti skirtumus? Mūsų tikslams esamą bazinę grupę pavadinsime “laukinė rūšis”[laukinis tipas].

Mūsų naminių karvelių protėvis – laukinė rūšis, žinoma kaip melsvas karvelis, uolų balandis arba paprastas karvelis. Jo mokslinis pavadinimas – Columba livia. Ši rūšis plačiai paplitusi nuo Škotijos iki Irano, nuo Šiaurės Europos iki Šiaurės Afrikos. Šioje rūšyje matome tikslų balandžio standartą – pilką 227 g. svorio paukštį su dviem juodom juostelėmis ant sparnų ir juoda juosta uodegoje. Tačiau, tarp jų populiacijų egzistuoja akivaizdūs skirtumai- vieni turi raudoną apvadą aplink akis,kai paprastai būna juodi. Melsvos balandžių spalvos atspalvis irgi gali skirtis įvairiose populiacijose, pvz. gali būti kiek tamsesnis negu paprastai. Vienų grupių jaunikliai turi juodas kojas, o kitų grupių – šviesias. Taip pat egzistuoja tam tikri balso ir dydžių skirtumai. Taigi, kaip mums nuspręsti, kokią grupę mums reikia laikyti bazine- pagrindine? Tiesiog reikia pasirinkti vieną. Biologijoje bazine grupe laikoma pirmoji oficialiai nustatyta ir apibūdinta grupė. Mūsų atveju, tai Vakarų Europoje gyvenanti karvelių populiacija. Čia įprastas karvelis paprastai turi oranžines- raudonas akis, ir sąlyginai šviesiai mėlyną spalvą. Toks paukštis laikomas laukiniu. Karvelių genetikoje viskas- bet kokios šios laukinės rūšies mutacijos arba pakeitimai lyginama su tokio- laukinio- paukščio savybėmis.
Pavyzdžiui, laukinės rūšies karvelis neturi kuodo. Tačiau egzistuoja mutacijos, dėl kurių plunksnos ant kaklo ir galvos auga priešinga kryptimi. Šiai mutacijai buvo suteiktas genetinis simbolis (cr).
Tuo atveju, kai kuoduotas paukštis susiporuoja su laukiniu, visi jaunikliai bus be kuodų.. Šie jaunikliai- F1 karta-susiporuojant broliui su seserimi, produkuoja ir kuoduotus jauniklius, ir jauniklius be kuodų. Tolimesni tyrimai parodė, kad kuodas paveldimas kaip paprastoji (autosominė) recesyvinė mutacija.

Panašiai buvo aprašyta Ash-red [peleniniai raudona] mutacija. Šiuo atveju nustatyta, kad mutacija dominuoja laukinės rūšies atžvilgiu, ir taip pat buvo nustatyta, jog paveldėjimui turi įtakos paukščio lytis. Dažniausia mutacijų paveldimumo tyrimui kryžminimuose naudojama laukinė rūšis. Pavyzdžiui, norime patikrinti ar juodas karvelis yra homozigotinis (turintis du genus) ar heterozigotinis (turintis vieną geną) pagal Spread [platinimo] mutaciją.. Kryžminimui mums bus reikalingas kitos lyties paukštis, neturintis Spread geno. Mums visiškai nesvarbu, kokią spalvos struktūrą jis turi- check, bar ar barless, nesvarbu ar jis rudas, ar mėlynas, ar Ash-red. Mums tik reikia, kad toje chromosomos vietoje kur yra lokalizuota Spread mutacija būtų laukinio tipo genas.
Genetinis laukinio tipo simbolis – tai (±)- todėl, kad mes nežinome, kas būtent daro laukinį karvelį tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Ir tik atradę laukinės rūšies mutaciją, mes turėsime galimybę tai nustatyti.
Tam tikros paukščio chromosomų vietos gali dažniau mutuoti nei kitos[ arba mutacijų efektas dažniau pastebimas].Viena tokių vietų- lytinėje chromosomoje, kur yra Almond genas. Yra žinoma daug šio geno alelinių mutacijų. Atrasta ir kitų chromosomų vietų, kur egzistuoja daug alelių, netgi daugiau nei Almond, bet tokios alelės dažniausia atsakingos už kraujo tipų skirtumų bei įvairių enzimų kodavimą. Tokių alelių pasireiškimą paprastam balandžių augintojui pastebėti sunku.
Taigi- reziumuojame. Laukinis tipas –standartas, į kurį atsižvelgiant lyginame visas mutacijas. Jeigu užtenka tik vienos mutacijos jos pasireiškimui- tai dominuojanti mutacija. Jeigu reikalingos dvi kopijos- tai recesyvine mutacija. Kuodas [cr] – tai recesyvinė mutacija (žinoma, laukinės rūšies atžvilgiu). Panašiai Indigo – tai dominuojanti mutacija (laukinės rūšies atžvilgiu). Laukinis tipas VISADA yra lyginimo pagrindas.
(Remiantis mano gauta informacija iš asmeniško pasikalbėjimo su Drew Lobenstein ir Leon Stephens 1997m. rugsėjo 26 d., egzistuoja ir dominuojanti“kuodo” mutacija – Jacobinų rūšies balandžių genotipe. Aš paprašiau jų aprašyti savo tyrinėjimus. Jeigu ši informacija tiksli, jiems atiteks garbė išsirinkti mutacijos simbolį.)

FRANK MOSCA< atgal

 
Pabandykime ir apie balandžių veisimą pakalbėti K.Girdžiūnas
BALANDŽIŲ SPALVŲ STRUKTŪROS (FASONO) GENAS
BALANDŽIŲ MUTACIJŲ GENETINIŲ SIMBOLIŲ SĄRAŠAS
ĮVAIRIŲ BALANDŽIŲ MUTACIJŲ PAVYZDŽIAI
RUDAS
Spalvų sąveika
akių spalva {anglų k.}
Indigo-andalusian
Recesyvinis raudonas
Ash-red [peleninis- raudonas]
Almond
Recesyvinis opalas ir dominuojantis opalas
Almond standartai
Recesyvinis opalas


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos