coming this year... будет в этом годе ...
  
Reiner Kramer nepasakyta kalba


Vokietijos specialiosios Klaipėdos aukštaskridžių balandžių puoselėtojų bendrijos (SZG Memeler Hochflieger) pirmininko pavaduotojo pono Reiner Kramer nepasakyta kalba, kurią jis buvo pasiruošęs pasakyti 1992 metų vasarą Vilniuje turėjusiame įvykti, bet dėl mūsų nerangumo neįvykusiame Klaipėdos aukštaskridžių balandžių puoselėtojų Lietuvoje susirinkime.


Mielieji, pagaliau vėl mes, trys Vokietijos balandininkai, esame Lietuvoje, esame kartu su jumis. Pirmiausiai aš norėčiau už tą susitikimą savo ir mano draugų vardu jums padėkoti. Nuoširdžiai padėkoti už tai, kad pakvietėte mus į jūsų šalį ir leidote šiame susirinkime mums susitikti su jūsų balandininkais, laikančiais Klaipėdos aukštaskridžius.
Mes linkime šiandieniniam susirinkimui geros darbingos sekmės, o
mums visiems – abiem pusėm naudingos pamokos ir malonaus pabendravimo. Bet aš prašau jus leisti mums prisistatyti: su manim atvyko balandininkas Hans-Joachim Arnold. Jis žinomas už Vokietijos ribų kaip gabus aukštaskridžių balandžių puoselėtojas. Jis yra aukštaskridžių balandžių puoselėtojų klubo Tiuringijoje pirmininkas. Jis buvo ir tas vyras, kurio pastangų dėka buvusioje VDR vėl į padanges kaip aukštaskridžiai pakilo Klaipėdoje sukurtos veislės balandžiai.
Antrasis balandininkas yra Eberhard Rönicke. Jis yra minėto Tiuringijos klubo sekretorius ir taip pat puoselėja aukštaskridžius balandžius.
Toliau – aš pats. Kai kas iš jūsų jau pažįsta mane iš ankstesnio apsilankymo pas jus. Kiti, galbūt, esate skaitę mano straipsnį jūsų lietuviškame laikraštėlyje “Hobby”. Mane vadina Reineriu Krameriu, aš dabar, sujungus Vokietijas, esu Vokietijos Klaipėdos aukštaskridžių balandžių puoselėtojų klubo pirmininko pavaduotojas. Nuo1973 metų aš iki Vokietijos susivienijimo buvau VDR SZG (specialios draugijos) “Klaipėdos aukštaskridžiai balandžiai” pirmininkas. Klaipėdos aukštaskridžius aš veisiu nuo 14-kos metų (jau 40 metų). Galiu pasakyti, kad mano potraukis balandžiams prasideda nuo Klaipėdos aukštaskridžių ir jais baigiasi. Aš pažįstu daug balandžių veislių, bet jei jūs manęs paklaustumėt, kaip tie kitų veislių balandžiai atrodo, aš negalėčiau jums teisingai atsakyti, nes žinau tik tų kitų balandžių veislių pavadinimus. Tokia mano lemtis, iš jos išplaukia ir mano specializacija. Iki 1985 m. aš veisiau Klaipėdos aukštaskridžius tik parodoms, o nuo tų metų – tik aukštam skrydžiui. Tik keli mano balandžiai begali būti eksponuojami parodose. Mes sakome, kad neįmanoma tuo pat metu dvejose vestuvėse šokti, tačiau jūs, manau, su tokiu pasakymu nesutiksite. Bet kol kas nesiginčykime: padiskutuosime šia tema vėliau.
Kaip aš jau pradžioje minėjau, aš buvau čia pirmą kartą 1990 metų gruodyje kartu su Klaipėdoje gimusiu balandininku Horst Bluhm, kuris siunčia jums nuoširdžius sveikinimus. Tada mudu kartu su Horstu aplankėme kelis jūsiškius balandininkus ir žinome, kad jūs turite nemažai tikrai nuoširdžių balandžių puoselėtojų ir jų mylėtojų. Tačiau jums trūksta organizacijos, kuri irgi veiktų taip puikiai, kaip ji pas mus Vokietijoje veikia. Aš norėčiau, kad jūs šiame susirinkime žengtumėte žingsnį tokios organizacijos link.
1991 metų lapkričio mėnesyje Harsefelde netoli Hamburgo įvyko pagrindinė speciali tų metų Klaipėdos aukštaskridžių balandžių paroda. Joje buvo eksponuojama 430 tos veislės balandžių. Kai varžybos vyksta tarp tokio didelio varžovų skaičiaus, būtinas ypatingas tikslumas. Balandis su rausvomis gyslelėmis akies rainutėje ar su nežymiu kaktos įgnybimu (kai balandžio šnervės platesnės už kaktą) ten beviltiškai pralaimi.
Mano ir mano draugų tikslas yra, kad bendradarbiavimas tarp Vokietijos ir Lietuvos balandininkų, puoselėjančių Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislę, nenutrūktų, kad jis būtų ir toliau vystomas. Kad savo gimtinėje Klaipėdos aukštaskridžių balandžių veislė neišnyktų, kad ji būtų išsaugota kaip jūsų tėvų ir protėvių kultūrinis palikimas.
Kaip ženklą mūsų ryšio aš kartu su geriausiais mūsų klubo pirmininko pono Günter Bröse linkėjimais įteikiu jums Klaipėdos juostą. Tai pats aukščiausias apdovanojimas mūsų veislės balandžių parodoje
Taigi, dar kartą linkiu geros sėkmės mūsų susirinkimui: tegu jis būna naujo darbo, naujos mūsų veiklos pradžia.
Dėkui jums!.

oo-o-o-o-o
K.Girdžiūno pastaba : Taigi, šitaip atsitiko: pasikvietėme tris vokiečius, prižadėjome jiems, kad sukviesime Klaipėdos aukštaskridžių balandžių puoselėtojus iš visos Lietuvos ir nesugebėjome jų surinkti, neįvykdėme duotojo pažado. Nepasistengėme sukviesti Klaipėdos aukštaskridžius balandžius laikančiuosius vilniečius ir Vilniaus apylinkėse gyvenančius jų puoselėtojus; nebeužteko “kvapo”, gal pamaišė smulkios asmeninės ambicijos, intrigėlės…Ir bijau pasakyti, kad pasielgėme pagal rusiško “socializmo” mokymą: vieną pažadėti, kitą galvoti, o trečią daryti…
Žinoma, Kramerio kalboje minima Klaipėdos juosta nebuvo išvežta atgal į Vokietiją, ją svečias perdavė susirinkimą suorganizuoti pažadėjusiam Vilniaus balandininkų klubo pirmininkui…
Kai su vokiečiais 1992 metų vasarą mažu autobusiuku važiavome iš Vilniaus į Klaipėdą ir Palangą, kelyje netrūko vieno – degtinės. Gėrė ją ir Krameris. Gėrė daug,bet nepasigėrė. Tik antrą kelionės dieną ir dar kelias dienas po jos, kai sugrįžo atgal į Vilnių, sunkiai pagiriojo…
Gal jis degtinėje norėjo paskandinti nepasitenkinimą dėl sudužusių vilčių? Galbūt…
Fabijoniškės, 1993. 04. 13.< atgal

 
Klaipėdos aukštaskraidžiai Lietuvos SSR K.Girdžiūnas
Balandžių paroda Kaune K.Girdžiūnas
Balandžius mokame gadinti, jų veisti nesugebame K.Girdžiūnas
Su meile balandžiams atėjau į pasaulį... A. Norvilas
Ar taps Martyno Mikūtos balandžiai Telšių baltagalvių veisle? K.Girdžiūnas
O kokia Lietuvos balandininkystės istorija? K.Girdžiūnas
Palangos balandininko P.Dubausko prisiminimai
Vokiečiai apie lietuvių balandžius Krasnodare
Kelios mintys apie balandininkų rūpesčius K.Girdžiūnas
BALANDŽIAI KAUNE TARPUKARIO METAIS K.Girdžiūnas
TILŽĖS SPALVOTAGALVIAI IR ISRUČIO BALTAGALVIAI K.Girdžiūnas
Rytprūsių baltagalviai  K.Girdžiūnas
Antroji Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių paroda
Palangos sezono atidarymas su balandžiais


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos