coming this year... будет в этом годе ...
  
BALANDŽIAI KAUNE TARPUKARIO METAIS K.Girdžiūnas


            1918  metų vasario šešioliktą paskelbus Lietuvos nepriklausomybę ir 1920 metų spalio mėn. aštuntą Želigovskiui atplėšus nuo Lietuvos Vilniaus kraštą, respublikos Vyriausybė persikėlė iš Vilniaus į Kauną. Kaunas buvo paskelbtas laikinąja Lietuvos sostine ir tapo svarbiausiu jos miestu. Todėl natūralu, kad jame  susikaupė didžioji dalis šviesaus proto ir aktyvių krašto žmonių.


            Dar prieš tampant Kaunui laikinąja respublikos sostine, jame gyveno daug balandžius laikančių žmonių – lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, žydų. Miestui įgijus naują statusą, aktyviau jame pradėjo plėtotis ir balandininkystės reikalai.


            Turbūt, apie 1929 metus Kaune į draugiją susibūrė  kanarėlių laikytojai. Kai kurie tos draugijos nariai laikė ir balandžius. 1930 metais Kauno kanarkų augintojų draugija „Kanaria“ surengė pirmąją  savo mylimų paukštelių parodą. 1931 metų gruodžio mėn. 20 – 22 dienomis vyko antroji  šios draugijos kanarėlių paroda. Joje buvo eksponuojami ir balandžiai. Tokios draugijos „Kanaria“ kanarėlių parodos su jose  įterpta balandžių ekspozicija vyko  tada Kaune kasmet iki pat 1939 metų. Kasmet buvo išleidžiami ir tų parodų katalogai. Kauniečiai broliai Vaidotas ir Audrius Stanevičiai jau pokario metais sugebėjo atrasti ir išsaugoti tų kanarėlių parodų 1931 – 36  ir 1938  metų katalogus – vertingą dokumentą ir šiandieniniams balandžių laikytojams, leidžiantį bent šiek tiek praskleisti laiko uždangą ir žvilgterėti, kokius balandžius laikė Kauno balandininkai tarpukario Lietuvos metais.


            Kad viskas būtų aiškiau ir suprantamiau, iš 1931 metų parodos katalogo nurašau toje parodoje balandžius eksponavusių žmonių vardus ir pavardes bei tuometinius eksponuotų balandžių pavadinimus:


            Otto Fridrichas: mėlyngalviai, juodgalviai,geltongalviai, raudongalviai, šokoladinėmis galvomis (turbūt, visi balandžiai vienos veislės).


            Kazys Serafinavičius: mėlyngalviai, juodgalviai, geltongalviai, raudongalviai, besarabai, juodi aukštai skraidantieji, balti aukštai skraidantieji.


            Jonas Ilgūnas: geltongalviai, raudoni baltagalviai, besarabiški, geltonieji Vienos, pilkašoniai, raudonieji poltaviški, raudonieji verstiniai, žemaitukai mėlyni.


            Stasys Verpečinskas: mėlyni baltagalviai, kapucinai geltoni baltagalviai, juodi baltagalviai, geltonieji Vienos, raudonieji poltaviški


            Jurgis Hazenbeinas: juodi baltagalviai, raudonieji poltaviški, balti aukštai skraidantieji.


            Vincas Barkauskas: poviniai juodi baltagalviai, poviniai mėlyni, berlyniški trumpieji, juodi baltagalviai, raudoni baltagalviai, paštiniai..


            Halina Jakštienė: geltonieji kapucinai.


            Paroda vyko gruodžio mėnesio 20 -22 dienomis Ateitininkų rūmų salėje, Laisvės alėjoje Nr.3. Viename narvelyje buvo eksponuojama pora balandžių, ši eksponavimo tvarka išliko iki pat 1938-jų metų. Iš viso šioje parodoje kauniečiams buvo parodyta  aštuoniasdešimt balandžių.


            1932 metų paroda vyko tose pačiose patalpose gruodžio mėnesio ketvirtą – šeštą dienomis. Aštuoniasdešimt keturis balandžius tais metais eksponavo penki civiliai balandininkai (vienas iš jų, Danielius Daškevičius, savo balandžius buvo atvežęs iš Zarasų) ir Centralinis kariuomenės karvelynas. Iš praeitais metais parodoje dalyvavusių buvo J. Ilgūnas, St. Verpečinskas ir V. Barkauskas. Naujai prisidėjo kaunietis Henrikas Gintautas. Nauja šioje parodoje buvo juodi ir raudoni šarkiniai, rudi besarabai, geltoni paštiniai (ne iš kariuomenės balandyno), margi dragūnai, Klaipėdos aukštai skraidantieji, poviniai geltoni, juodi baltauodegiai ir balti juodauodegiai, geltoni ilgasnapiai Bärtchen Tümmler,besarabai angliški, Hamburgo su maniškomis (Hamburger Sticke), geltoni baltuodegiai, burbuliai (Trommeltauben), verstiniai margi, Kalūgos margi.


            1933 metų paroda vyko Laisvės alėjoje Nr.28. gruodžio mėn. antrą – penktą dienomis. Joje šešiasdešimt balandžių eksponavo penki balandininkai., vienas iš jų, Abramas Sonkinas, parodoje dalyvavo pirmą kartą. Tais metais pirmą kartą kauniečiai į parodos narvelius patupdė savo Möwchen: mėlynašonius, geltonšonius, geltonšonius ir raudonšonius kuoduotus angliškus, raudonus kuoduotus baltauodegius,


Odesos karvelius, baltus šviesiaakius (Reinauge) be kuodų, Vienos juoduosius, Altstämmer, Elbingo raudonus baltagalvius, Rytprūsių juodgalvius, Berlyno trumpasnapius – šviesiai mėlynus, juodus ir margus (besarabus), juodus šarkinius ir Vienos raudonmargius, raudonus nuleistasparnius, Kröpfer, Dancigo karvelius, rudai ir mėlynai margus besarabus, Kinijos sidabriniai mėlynus Möwchen, baltus nuleistasparnius, juodus Klaipėdos aukštai skraidančius ir baltus kuoduotus.


            1934 metų paroda vyko Zanavykų gatvėje Nr.40 gruodžio antrą – penktą dienomis. Joje balandžius eksponavo  devyni balandininkai, trys iš jų buvo atvažiavę iš Kalvarijos, Klaipėdos ir Zarasų. Jie parodon sunešė 56 poras (112) balandžių. Naujiena parodos lankytojams buvo Kauno ilgūnai  (juos eksponavo J. Ilgūnas), barzdoti juodgalviai ir geltongalviai, kuoduoti poviniai, rudi nuleistasparniai baltauodegiai, Rževo veislės juodmargiai.


            1935 metų gruodžio mėn. pirmą – ketvirtą dienomis paroda vyko Laisvės alėjoje Nr.3. Trys balandininkai iš Kauno ir Juozas Rutkauskas iš Kalvarijos joje eksponavo septyniasdešimt balandžių . Kaunietis Stasys Verpečinskas parodoje pademonstravo naują balandžių veislę  -  juodus vištinius  (Huhnschecken). Jonas Ilgūnas  trumpasnapius šoninius vadina  Möwchen. Visa kita lieka be pakitimų.


            1936 metų paroda vyko lapkričio mėn. 29 – 30  ir gruodžio mėn. 1 – 2 dienomis Laisvės alėjoje Nr 28. Joje šeši kauniečiai ir du atvykėliai iš kitur (Jonas Grigaitis iš Vičiūnų kaimo ir  Algirdas Gustaitis iš Kūmiečių dv. Vilkaviškio apskr..) eksponavo  110 balandžių, tarp jų dar niekada parodose nerodytus  varinius juodomis galūnėmis ir Luxtauben. Abi naujas balandžių veisles eksponavo kaunietis Pranas Juozapavičius. Pasirausęs žinynuose, radau, kad variniai juodosiomis galūnėmis yra Tiuringijos spalviniams balandžiams priklausanti auksinių vabalų (vok. Thüringer Goldkäfertaube), o neteisingai parašyti Luxtauben (turi būti Luchstauben) yra dabar jau Lietuvoje gerai žinoma lenkiška balandžių veislė, turinti kažkodėl žvėrišką lūšių vardą. Naują balandžių veislę  šioje parodoje pademonstravo ir kaunietis  Vytautas K. Jonynas, pavadinęs ją             turkais.


            Buvo Kauno kanarėlių puoselėtojų draugijos paroda ir 1937 metais, bet neišliko jos katalogas. Ar buvo ir toje parodoje eksponuojami balandžiai, nebežinoma.


            1938 metų devintoji  Kauno kanarėlių ir balandžių paroda vyko lapkričio mėnesio 27 – 30 dienomis Laisvės alėjoje Nr. 28 Joje savo balandžius eksponavo net dvylika balandininkų  (dešimtis kauniečių, Karolis Bazenavas iš Kybartų ir  Algirdas Gustaitis iš Vilkaviškio), pasiūlę kauniečiams pasigrožėti net 174 balandžiais. Nors balandžių ekspozicija buvo gausi, tačiau  ko nors ypatingo joje nebuvo, išskyrus, galbūt,  tik Vytauto K. Jonyno eksponuotus Kauno juoduosius. Tačiau kažkokia nuojauta man kužda, kad tie Kauno juodieji  galėjo būti prieš keletą metų  (1934) jau eksponuoti Kauno ilgūnai...


 


 


                                                Fabijoniškės, 2004 m. balandis< atgal

 
Klaipėdos aukštaskraidžiai Lietuvos SSR K.Girdžiūnas
Balandžių paroda Kaune K.Girdžiūnas
Balandžius mokame gadinti, jų veisti nesugebame K.Girdžiūnas
Su meile balandžiams atėjau į pasaulį... A. Norvilas
Ar taps Martyno Mikūtos balandžiai Telšių baltagalvių veisle? K.Girdžiūnas
O kokia Lietuvos balandininkystės istorija? K.Girdžiūnas
Palangos balandininko P.Dubausko prisiminimai
Vokiečiai apie lietuvių balandžius Krasnodare
Reiner Kramer nepasakyta kalba
Kelios mintys apie balandininkų rūpesčius K.Girdžiūnas
TILŽĖS SPALVOTAGALVIAI IR ISRUČIO BALTAGALVIAI K.Girdžiūnas
Rytprūsių baltagalviai  K.Girdžiūnas
Antroji Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių paroda
Palangos sezono atidarymas su balandžiais


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos