coming this year... будет в этом годе ...
  
Vokiečiai apie lietuvių balandžius Krasnodare

Medžiaga mūsų balandininkystės istorijai


Vokiečiai apie lietuvių balandžius Krasnodare


1989 metų lapkričio mėn. 5 – 10 dienomis Krasnodare vyko didelė balandžių paroda, kurioje savo balandžius eksponavo Kauno ir, galbūt, dar kurių nors greta Kauno esančių miestų balandininkai.
Vokiško paukštininkystės laikraščio “Deutsche Geflügel-Börse” 1992 metų 21. nr. buvo atspausdinti to laikraščio redaktoriaus Christiano Reifenbacho įspūdžiai apie šią parodą. Straipsnyje keliolika eilučių skiriama ir parodoje eksponuotiems lietuvių balandžiams:
-Du mėlyni “Vienos trumpieji” būtų buvę geri Breslaujos aukštaskridžiai (“gute Breslauer Tümmler”) . Toliau sekė panaši į žuvėdrėles veislė su kubo formos galva, bet be žuvėdrėlėms būdingo plunksnų rauktinuko ant krūtinės , spalvotašoniai ir tokie pat grynai balti, pavadinti rusiškų trumpasnapių vardu. Po jų dar keletas veislių, atstovaujamų nuo dviejų iki penkių balandžių, kurias aš šį kartą tik paminėsiu; Elbingo baltagalviai, lietuviški mėlynieji šarkinio piešimo (“Litauische blaugeelsterte”), Karaliaučiaus spalvotagalviai (įskaitant ir neparodinės kondicijos “rožėtasparnius”), Vienos (geriau ne Vienos, bet Budapešto) trumpieji, Budapešto margakakliai, indiškieji (“Indianer”) ir penki Mookee su daugeliu piešimo klaidų juodos, sidabrinės, mėlynos ir retai matomos pilkos spalvos.

Štai ir visa vokiečio informacija apie lietuvių Krasnodare eksponuotą balandžių kolekciją. Informacija pilka, beaistrė, nesukelianti jokių emocijų, tikriausiai, visiškai atspindinti mūsiškių balandžių kolekcijos stovį…
Ar bereikia kokių nors komentarų, kokių nors lietuviškų pamąstymų prie šitos vokiečio informacijos?
Prisipažinsiu, mane ši trumpa pastraipa apie lietuviškus balandžius Krasnodaro parodoje jaudino ir kėlė visokių minčių. Tos mintys, deja, nebuvo linksmos…
Pirmiausiai Lietuvos balandininkai, matyt, vežė savo balandžius į Krasnodarą ne užsieniečiams, ne vokiečiams, bet rusams parodyti. O su rusais nuo seno dalykas paprastas ne tik balandininkystėje, bet ir bet kurioje kitoje mėgėjiškoje srityje. Jis suvedamas į plačiai Lietuvoje sovietinės okupacijos metais paplitusį ir gyvenimo patikrintą pasakymą: “rusams derės!” – Tikrai, jiems beveik viskas, ką jiems siųsdavo mūsų balandininkai, derėdavo, praeidavo. Sunkiau buvo su kitomis valstybėmis, ne tik kapitalistinėmis, bet ir socialistinėmis: ten jau ne viskas “bederėdavo”, ne viskas bepraeidavo… Ten reikėjo pasitempti, rūpestingai pasiruošti.
Antra, nemanau, kad tada į Krasnodarą buvo vežami geriausi balandžiai, kad buvo gabenami tik tie, kurių balandininkams nebereikėjo, kuriuos planavo Krasnodare arba parduoti, arba į kokius kitus išmainyti. Tačiau ar tokiu atveju verta buvo balandžius eksponuoti parodoje?
Na, ir trečia - nelengva bus mums su savo balandžiais įeiti į “tikrąjį” Vakarų pasaulį, varžytis su vokiečių, čekų, prancūzų, olandų, slovėnų ir kt. organizuojamose balandžių parodose. Ypač su tomis veislėmis, kurių analogai veisiami Vakaruose. Tai supratau ,kai 1991 metų gruodyje ir 1992 metų vasarą Mykolo Čepulevičiaus pasikviesti Vokietijos Klaipėdos aukštaskridžių balandžių puoselėtojai, pamatę pirmaisiais metais jiems Vilniuje specialiai surinktus keletą dešimčių Klaipėdos aukštaskridžių, o antraisiais metais be Vilniaus dar pabuvoję Garliavoje, Telšiuose, Kretingoje, Klaipėdoje ir Palangoje , taip ir neišdrįso viešai pasakyti, kaip jie vertina mūsų aukštaskridžius. Ir tik atsisveikindamas Reineris Krameris (Reiner Kramer), Vokietijos specialiosios Klaipėdos aukštaskridžių balandžių bendrijos (SZG Memeler Hochflieger) pirmininko pavaduotojas, pasakė, kad mums reikės dar dešimties metų ar net daugiau, kol išmoksime įžiūrėti ir suprasti visas tas plonybes, kurias Klaipėdos aukštaskridžiuose mato ir vertina vokiečiai.
K.Girdžiūnas 1992. 12. 21.< atgal

 
Klaipėdos aukštaskraidžiai Lietuvos SSR K.Girdžiūnas
Balandžių paroda Kaune K.Girdžiūnas
Balandžius mokame gadinti, jų veisti nesugebame K.Girdžiūnas
Su meile balandžiams atėjau į pasaulį... A. Norvilas
Ar taps Martyno Mikūtos balandžiai Telšių baltagalvių veisle? K.Girdžiūnas
O kokia Lietuvos balandininkystės istorija? K.Girdžiūnas
Palangos balandininko P.Dubausko prisiminimai
Reiner Kramer nepasakyta kalba
Kelios mintys apie balandininkų rūpesčius K.Girdžiūnas
BALANDŽIAI KAUNE TARPUKARIO METAIS K.Girdžiūnas
TILŽĖS SPALVOTAGALVIAI IR ISRUČIO BALTAGALVIAI K.Girdžiūnas
Rytprūsių baltagalviai  K.Girdžiūnas
Antroji Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių paroda
Palangos sezono atidarymas su balandžiais


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos