coming this year... будет в этом годе ...
  
Iš netolimos Klaipėdos aukštaskridžių praeities St.Penikas

Iš netolimos Klaipėdos aukštaskridžių praeities


Prieš porą – trejetą dešimtmečių Kretingoje balandininkų, laikiusių Klaipėdos aukštaskridžius, buvo, ko gero, daugiau, negu pačioje Klaipėdoje, klaipėdiškiai balandžiai dominavo beveik visų kretingiškių balandinėse, o kartu su jais dėl bendro balandinės vaizdo paįvairinimo dar buvo laikomo Hanoverio aukštaskridžiai, raudonkeršiai baltajuosčiai ar juodkeršiai rusiški kūlvertai. Vienas kretingiškis laikė baltus povinius, o tuo metu visoje Lietuvoje žinomas Aloyzas Narvilas – Karaliaučiaus spalvotagalvius. Tik kiek vėliau kretingiškiai, susižavėję Kauno balandininkų laikomais balandžiais, pradėjo juos laikyti ir savo balandinėse. Tačiau ir tada Klaipėdos aukštaskridžiai išliko vyraujančia balandžių veisle Kretingoje.
Balandžius Kretingoje tada laikė įvairaus amžiaus žmonės: ir jauni, ir jau pagyvenę, ir garbaus amžiaus sulaukę. Jaunieji mokėsi iš vyresniųjų, nors tarpais ir jautė, kad „senjorai“ jaunųjų sau lygiais nesistengė laikyti, kartais įpiršdavo patyrimo mažiau teturintiems ir tuos savo balandžius, kuriuos patys brokiniais laikė.
Noriu paminėti nors keletą to meto Kretingos balandininkų pavardžių: tai Gediminas Valiukas, Artūras Birėta, Dainius ir Arvydas Dušučiai, Rimas Pocius, Beržanskis, Jonutis, Katkus, Urnikis. Į amžinąjį gyvenimą yra išėję Aloyzas Narvilas, Anicetas Gražulis, Aloyzas Audrys, Gintaras Birėta, Anatolijus Butavičius, Algis Petkus, Petras Ovčinikovas, Povilas Slušnys, Algis Garjonis, Aloyzas Dirmeitis.
Apie Aloyzą Dirmeitį norėčiau kiek plačiau papasakoti. Dar būdamas gana jaunas, jis neteko regėjimo, apako, bet balandžių neatsisakė ir apie 40 metų laikė juos, nors ir nebegalėdamas matyti savo mylimų Klaipėdos aukštaskridžių. Aš Dirmeitį dažnokai aplankydavau, ir jis ne kartą yra man sakęs, kad Klaipėdos aukštaskridžiai esą jo tikėjimas. Savo balandžių kokybę jis sugebėdavo nustatyti ir aklas būdamas. Jis žirklėmis turėdavo iškarpęs balandžių pataičių ilgąsias sparnų, o patinukų – uodegos plunksnas. Pagal tas iškarpas jis nustatydavo balandžio lytį, o kitas savybes, balandžio ilgį, jo stotą, galvos formą, snapo kokybę konstatuodavo rūpestingai „tyrinėdamas“ rankose laikomą paukštį savo ypač jautriais pirštų galais. Balandžio plunksnų ir akių spalvą jam „pasufleruodavo“ jo žmona. Jis gerai žinojo, ant kurios laktelės, kuriame lizde „gyvena“ kiekvienas iš jo balandžių, o tai irgi padėdavo jam „pažinti“ paukštį. Į balandinę eidavo, sau kelią lazdele kontroliuodamas. Paros metas neturėjo jam jokios reikšmės, balandžius lankydavo ir dienomis, ir naktimis, kai mintis juos aplankyti užeidavo. Pats savo balandžius ir lesino, ir girdė, niekam šio darbo nepatikėdavo. Pirštais nustatydavo ir grūdų rūšį, ir jų kokybę. Kartą nunešiau Dirmeikiui parodyti naujai nusipirktą Klaipėdos aukštaskridį. Paėmęs balandį į savo kairę ranką, jis dešinės rankos pirštų galais , kaip man pasirodė, kažkaip skubiai pradėjo čiupinėti balandžio galvą, nugarą, uodegą ir pasakė: „Galėtų ir kiek ilgesnis būti“. Šį balandžio trūkumą ir aš pats žinojau. Ir buvau Nustebintas, kad aklas balandininkas tiksliai nustatė net ir tokį subtilų mano naujojo balandžio trūkumą.
Prisimindamas anų laikų Klaipėdos aukštaskridžius, negaliu nepaminėti jų puikių skrydžio savybių. Rytais, vos atidarius voljero dangtį, neturėję lizde perimų kiaušinių ar dar tebešildomų jauniklių, panašiai, kaip dabartiniai Budapešto aukštaskridžiai, skubėdavo iš balandinės ir, nedelsdami ir nevaromi, kildavo į skrydį. Prisimenu, išeidavau į miesto centrą ir, stebėdamas padangėje skraidančius Klaipėdos aukštaskridžių pulkelius, galėdavau orientuotis ir tikėtis, kurį balandininką galiu rasti namuose. Buvo paprotys nešti savo balandžius pas kurį nors kitą balandininką ir leisti juos skristi kartu su to balandininko paukščiais, kad akivaizdžiai būtų galima pamatyti ir palyginti savo ir kaimyno balandžių skrydžio kokybę ir jo trukmę. Virš svetimos balandinės atsineštieji balandžiai ilgai neskraidydavo, grįždavo į „savo ratą“, bet Kretinga nedidė, iš bet kurios miesto vietos galima apžvelgti visą jos padangę.
Dažnai važiuodavau į balandžių turgų Klaipėdoje, nes ten irgi dominavo Klaipėdos aukštaskridžiai. Didžiąją jų dalį sudarė balti paukščiai ir tik vienas – kitas „bunteris“ ar „fuolis“. O balandžio su rudai „nudažytu“ kaklu turguje teko ilgokai paieškoti. Senieji balandininkai, šį rudakaklį pamatę, sakė, kad tai „senovinis, jų jaunystės“ balandis… Rudakaklis balandis buvo patelė. Deja, pas mane ji ne ilgai teužsibuvo: pakilusi į skrydį kartu su šešiais kitais mano balandžiais, greitai užlindo už atslinkusio juodo debesio ir į namus nebegrįžo.
Noriu pažymėti, kad tų laikų visų Klaipėdos aukštaskridžių balandžių akys buvo šviesios, perlinės su mažais vyzdžiais ir siaurais, šviesiais apvadais. Su balandžio amžiumi tie apvadai nesikeisdavo ,nestorėdavo. Tik retais atvejais pasitaikydavo paukštis su raudonos spalvos akių apvadais, kurie dažniausiai būdavo kiek platesni už šviesiuosius ir , balandžiui senstant, darydavosi šiurkštesni, nebe lygūs.
Galime sakyti, kaip norime, tačiau šiandieniniai Klaipėdos aukštaskridžiai jau yra praradę savo gerąsias skrydžio savybes, o tuo pačiu ir teisę vadintis aukštaskridžiais: jie tapo voljeriniai, tinkami tik pasigrožėjimui, parodoms, o po tris – šešias valandas išbūti aukštai padangėje jie jau nebepajėgia. Parodiniais, „žeme ropojančiais“ tapo dauguma ir Klaipėdos aukštaskridžių, veisiamų Vokietijoje. Jei mes nesusirūpinsime atsiradusia padėtimi ir nesistengsime jos taisyti, mūsų klaipėdiškių likimas gali būti gana liūdnas


Stasys Penikas, Kretinga, 04.02. 14.< atgal

 
KLAIPĖDOS AUKŠTASKRAIDŽIAI St. Patkauskas
1991m. veislės standartas [vokiškas]
Klaipėdos aukštaskraidžių paroda Rostock - Broderstorfe 1989/90
Susitikimas su balandžių veisle Martynas Mikūta
Klaipėdos aukštaskraidžiai [iš vokiečių spaudos]
Paradose eksponuojamų Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių vertinimas G.Greinus
Kelios pastabos iš Klaipėdos aukštaskraidžių istorijos G. Greinus
Nuo seno skrydžiui veisiami. H.J. Arnold
Klubo įstatai [1921m.]
Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių klubo istorija
Klaipėdos aukštaskraidžių balandžių skrydžio vertinamas
Klaipėdos aukštaskraidžių spalvos


IDEAFORMUS interneto projektai

© 2004-2005 Balandziai.lt
visos teisės saugomos